Kategorier
Text

Fragment

Jag kräks i min egen svett. Ombona fingrarna så att jag kan röra dem! Verka ur ingenting. Blöder skinnet har det viss elegans.

Att sila guldorden i trasiga fickor.

Kategorier
Text

Klarhet

Natten lindar stjärnorna vid tankens början. Solarna lyfter där natten lättar. Slutet är alltings rodnad.

Kategorier
Fotografi

Avfolkning

Tomelilla, Skåne 2014

Kategorier
Text

Ovisshet

Vad jag går igenom, summan av delarna. Klar blir den tanke som bär det förflutna men inte fångas i det.

Lever gör den som förstår att i varje beståndsdel bejaka det som är och inte går i önskan om att vara eller bli någon annan. Den som finner sig i insikten om att allt pågår nu, att tiden är med oss och att ingenting kommer sedan.

När vi tror oss ha svaren.

Kategorier
Forskning

Ekelöf och Rimbaud

När vårvinter gick mot vår 2017, påbörjade jag efterforskningarna till vad som skulle bli min kandidatuppsats i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Med avstamp i en av våra främsta modernistiska lyriker, Gunnar Ekelöf ville jag undersöka på vilka sätt den franska enfant terrible-diktaren och underbarnet, Arthur Rimbaud utövade inflytande på svenskens poesi. Här kan ni läsa resultatet!

Marken skall fyllas av ohörda steg

Kategorier
Fotografi

Nyår

Lärbro, Gotland 2014