Kategorier
Forskning

Ekelöf och Rimbaud

När vårvinter gick mot vår 2017, påbörjade jag efterforskningarna till vad som skulle bli min kandidatuppsats i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Med avstamp i en av våra främsta modernistiska lyriker, Gunnar Ekelöf ville jag undersöka på vilka sätt den franska enfant terrible-diktaren och underbarnet, Arthur Rimbaud utövade inflytande på svenskens poesi. Här kan ni läsa resultatet!

Marken skall fyllas av ohörda steg

Kategorier
Fotografi

Nyår

Lärbro, Gotland 2014