Kategorier
Forskning Text

Uppsatsarbete

Under våren gjorde ett virus att besöken på Kungliga biblioteket som äntligen blivit en eftermiddagsrutin, uteblev när staden ödelades och restriktioner infördes. Sakta men säkert har de rödfärgade avsnitten blivit svarta men sedan min dotter föddes har jag över huvud taget inte öppnat dokumentet och skrivaren intill hennes säng dammar. Fördelen med en uppsats i litteraturvetenskap är att den inte, som en nyhetsartikel, tappar i aktualitet. Det gör detsamma om arbetet färdigställs nu, om fem eller tio år. Det är också vad som ligger uppsatsförfattaren i fatet. Uppskjutandet är möjligt just därför att inga begränsningar finns.

Kategorier
Forskning

Ekelöf och Rimbaud

När vårvinter gick mot vår 2017, påbörjade jag efterforskningarna till vad som skulle bli min kandidatuppsats i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Med avstamp i en av våra främsta modernistiska lyriker, Gunnar Ekelöf ville jag undersöka på vilka sätt den franska enfant terrible-diktaren och underbarnet, Arthur Rimbaud utövade inflytande på svenskens poesi. Här kan ni läsa resultatet!

Marken skall fyllas av ohörda steg