Kategorier
Citat

Bergspredikan

Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Kategorier
Citat

Undvik folksamlingar

Redan Seneca varnade för dem i Breven till Lucilius (översättning Bengt Cavallin).

Du ber mig tala om vad jag menar att du särskilt ska undvika. Folkmassor! Dem kan du ännu inte ge dig in i utan risk. I varje fall ska jag erkänna min egen svaghet: jag kommer aldrig hem med samma karaktär som jag gick ut med; något av det som jag har bragt till ro råkar i oordning, något av det som jag har drivit på flykten vänder åter.

Kategorier
Citat

Lagunstaden

I poeten Joseph Brodskys Vattenspegel får den av översvämningar i närtid drabbade staden ett alldeles särpräglat ljus. Såhär avslutar Brodsky sin pärla till betraktelsebok över Venedig, skriven för trettio år sedan (i översättning av Bengt Jangfeldt, utgiven på Bokförlaget Faethon):

Jag upprepar: vatten är lika med tid och förser skönheten med dess dubbelgångare. Själva delvis vatten tjänar vi skönheten på samma sätt. Genom att sköljas av vatten förbättrar den här stan tidens utseende, förskönar framtiden. Det är det som är den här stans roll i universum. För staden är statisk medan vi rör oss. Tåren är ett bevis på det. Ty vi försvinner och skönheten blir kvar. Ty vi är på väg mot framtiden medan skönheten är det eviga nuet. Tåren är ett försök att dröja sig kvar, stanna kvar, bli ett med staden. Men det är mot reglerna. Tåren är en atavism, framtidens hyllning till det förflutna. Eller så är den resultatet när man subtraherar det större från det mindre: skönheten från människan. Detsamma gäller kärleken, ens kärlek är också större än en själv.

Kategorier
Citat

Valéry

C’est qui n’est pas fixé n’est rien. Ce qui est fixé est mort.

Kategorier
Citat

Poeten

går med sitt vara till språket, verklighetssårad och verklighetssökande.

// P. Celan

Kategorier
Citat

M. Aurelius

Jag förtjänar inte att jag gör mig själv ont, för avsiktligt har jag inte gjort någon annan ont.

Kategorier
Citat

Georg Trakl

Alla gator mynnar ut i svart förruttnelse.

Under nattens och stjärnornas gyllene grenverk fladdrar systerns skugga genom den tigande lunden att hälsa hjältarnas andar och blodiga huvuden; och sakta tona i vassen höstens mörka flöjter.

Kategorier
Citat

Ekelöf om Stagnelius 1954

Och det är Kaos, mörkret mellan stjärnorna, som är det fruktbara, det är de djupa känslornas nödvändighet som tillåter idéerna att glimta fram. Den som vill skaffa sig en mera ingående kunskap om Stagnelius tanke- och idévärld måste läsa tjocka böcker, ofta skrivna av sådana litteraturhistoriska astronomer för vilka poesien själv mer eller mindre är ett »famlande i mörkret» och för vilka Stagnelius tragiska, olyckliga liv egentligen var onödigt och ett tecken på moraliskt förfall. Det är bättre att kunna säga till sig själv: det här är en olycklig människa, honom förstår jag redan delvis, honom vill jag försöka förstå bättre. 

Kategorier
Citat

Coleridge

My opinion is this: that deep thinking is attainable only by a man of deep feeling, and that all truth is a species of revelation.