Kategorier
Fotografi

Sometimes the clouds are so inviting

Kategorier
Citat

Ekelöf om Stagnelius 1954

Och det är Kaos, mörkret mellan stjärnorna, som är det fruktbara, det är de djupa känslornas nödvändighet som tillåter idéerna att glimta fram. Den som vill skaffa sig en mera ingående kunskap om Stagnelius tanke- och idévärld måste läsa tjocka böcker, ofta skrivna av sådana litteraturhistoriska astronomer för vilka poesien själv mer eller mindre är ett »famlande i mörkret» och för vilka Stagnelius tragiska, olyckliga liv egentligen var onödigt och ett tecken på moraliskt förfall. Det är bättre att kunna säga till sig själv: det här är en olycklig människa, honom förstår jag redan delvis, honom vill jag försöka förstå bättre. 

Kategorier
Forskning

Ekelöf och Rimbaud

För ett år sedan påbörjade jag efterforskningarna till det som skulle bli min kandidatuppsats i litteraturvetenskap om Arthur Rimbauds inflytande över Gunnar Ekelöfs poesi:

Marken skall fyllas av ohörda steg

Kategorier
Fotografi

Snön försvinner liksom vintern alltid återkommer

Kategorier
Text

Grånad

När gråheten övergår i svärta finns alla nyanser.

Kategorier
Citat

Coleridge

My opinion is this: that deep thinking is attainable only by a man of deep feeling, and that all truth is a species of revelation.

Kategorier
Fotografi

All is quiet on new year’s day