Kategorier
Text

Klarhet

Natten lindar stjärnorna vid tankens början. Solarna lyfter där natten lättar. Slutet är alltings rodnad.

Kategorier
Text

Ovisshet

Vad jag går igenom, summan av delarna. Klar blir den tanke som bär det förflutna men inte fångas i det.

Lever gör den som förstår att i varje beståndsdel bejaka det som är och inte går i önskan om att vara eller bli någon annan. Den som finner sig i insikten om att allt pågår nu, att tiden är med oss och att ingenting kommer sedan.

När vi tror oss ha svaren.