Kategorier
Text

Fragment

Jag kräks i min egen svett

Ombona fingrarna så att jag kan röra dem!

///

Verka ur ingenting. Blöder skinnet har det viss elegans

full stad, tom strand

tömd gata, fyllt hav

Att sila sina ord i trasiga fickor

Kategorier
Text

Klarhet

Natten lindar stjärnorna vid tankens början

Stjärnorna lyfter där natten lättar. Slutet är alltings början

Kategorier
Fotografi

Avfolkning

Kategorier
Text

Ovisshet

Vad jag går igenom, summan av delarna

Klar blir den tanke som bär det förflutna men inte fångas i det

Lever gör den som förstår att i varje beståndsdel bejaka det som är och inte går i önskan om att vara eller bli någon annan. Den som finner sig i insikten om att allt pågår nu, att tiden är med oss och att ingenting kommer sedan

När vi tror oss ha svaren

Kategorier
Forskning

Ekelöf och Rimbaud

För ett år sedan, när vårvintern gick mot vår och det var 2017, påbörjade jag efterforskningarna till det som skulle bli min kandidatuppsats i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Med avstamp i en av våra främsta modernistiska lyriker, Gunnar Ekelöf ville jag undersöka hur den franska enfant terrible-poeten, Arthur Rimbaud utövade inflytande på svenskens dikter. Här kan ni läsa resultatet!

Marken skall fyllas av ohörda steg

Kategorier
Fotografi

Nyår