Vad jag går igenom, summan av delarna //

Klar blir endast den tanke som bär det förflutna men inte fångas i det.

Lever gör den som förstår att i varje beståndsdel bejaka det som är och inte går i önskan om att vara eller bli någon annan. Den som finner sig i insikten om att allt existerar, har gett oss tid och att ingenting kommer sedan.

När vi tror oss ha svaren.

Ekelöf om Stagnelius 1954

Och det är Kaos, mörkret mellan stjärnorna, som är det fruktbara, det är de djupa känslornas nödvändighet som tillåter idéerna att glimta fram. Den som vill skaffa sig en mera ingående kunskap om Stagnelius tanke- och idévärld måste läsa tjocka böcker, ofta skrivna av sådana litteraturhistoriska astronomer för vilka poesien själv mer eller mindre är ett »famlande i mörkret» och för vilka Stagnelius tragiska, olyckliga liv egentligen var onödigt och ett tecken på moraliskt förfall. Det är bättre att kunna säga till sig själv: det här är en olycklig människa, honom förstår jag redan delvis, honom vill jag försöka förstå bättre.