Kategorier
Text

Ovisshet

Vad jag går igenom, summan av delarna

Klar blir den tanke som bär det förflutna men inte fångas i det

Lever gör den som förstår att i varje beståndsdel bejaka det som är och inte går i önskan om att vara eller bli någon annan. Den som finner sig i insikten om att allt pågår nu, att tiden är med oss och att ingenting kommer sedan

När vi tror oss ha svaren