Kategorier
Text

# # #

Vad jag går igenom, summan av delarna //

Klar blir endast den tanke som bär det förflutna men inte fångas i det.

Lever gör den som förstår att i varje beståndsdel bejaka det som är och inte går i önskan om att vara eller bli någon annan. Den som finner sig i insikten om att allt existerar, har gett oss tid och att ingenting kommer sedan.

När vi tror oss ha svaren.

Kategorier
Text

Grånad

När gråheten övergår i svärta finns alla nyanser.