Vad jag går igenom, summan av delarna // Klar blir endast den tanke som bär det förflutna men inte fångas i det. Lever gör den som förstår att i varje beståndsdel bejaka det som är och inte går i önskan om att vara eller bli någon annan. Den som finner sig i insikten om att […]