Klapprande och frön av tvivel

Ingen gång känner man så mycket tvivel som när man konfronteras med gammalt material. Bokstäver och sammansättningar av ord som man först godkände, kanske tog till sig som en ny maträtt för att nu vid åsynen av dem, känna en fundamental osäkerhet. Var det inte bättre än såhär? Platåer går alla skapande individer igenom. Det […]